מעון רמת טבריה

חיפה - סנט לוקס 7

רשות חסות הנוער

רשות חסות הנוער אמונה על הטיפול בבני נוער הנמצאים בקצה הרצף הטיפולי-חינוכי, מופנים למעונות החסות בצו בית משפט בהתאם להגדרות החוק כפי שיפורטו בהמשך. רשות חסות הנוער מפעילה מערך של כ-50 מעונות: מעונות ממשלתיים, הוסטלים, קורות גג ודירות מדרגה, כאשר מרחבי הטיפול נבדלים זה מזה ברמת ההגנה ודפוסי הטיפול: מרחב מגן, מרחב קידום, מרחב שילוב ומרחב התערבות במשבר. בתום התהליך הטיפולי במעונות, רשות חסות הנוער מספקת ליווי לבוגרי מעונות החסות באמצעות תוכנית ליווי המסייעת לשלבם בקהילה בדרכים שונות ובאמצעות מערך דירות מדרגה בפריסה ארצית.

השירות מתאים עבור:

פרטי התקשרות:

תנאים לקבלת השירות:

רשות חסות הנוער אמונה על הטיפול בבני נוער הנמצאים בקצה הרצף הטיפולי-חינוכי, מופנים למעונות החסות בצו בית משפט בהתאם להגדרות החוק כפי שיפורטו בהמשך. רשות חסות הנוער מפעילה מערך של כ-50 מעונות: מעונות ממשלתיים, הוסטלים, קורות גג ודירות מדרגה, כאשר מרחבי הטיפול נבדלים זה מזה ברמת ההגנה ודפוסי הטיפול: מרחב מגן, מרחב קידום, מרחב שילוב ומרחב התערבות במשבר. בתום התהליך הטיפולי במעונות, רשות חסות הנוער מספקת ליווי לבוגרי מעונות החסות באמצעות תוכנית ליווי המסייעת לשלבם בקהילה בדרכים שונות ובאמצעות מערך דירות מדרגה בפריסה ארצית.

השמתם של בני נוער במעונות החסות נעשית מתוקפם של שני חוקים מרכזיים: חוק">https://www.nevo.co.il/law_html/law01/305_004.htm">חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) חוק">https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/305_001.htm">חוק הנוער (טיפול והשגחה) ">https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/305_001.htm"> פעולות חסות הנוער: רשות חסות הנוער פועלת לקידום ופיתוח רצף מענים ייחודים, מגדריים ומגזריים, תוך פיתוח מיומנויות טיפול וחינוך המותאמות לאפיוני אוכלוסיית היעד, צרכיה וקשייה הייחודיים. מעונות החסות מקיימים קשר שוטף עם משפחות בני הנוער וגורמי הטיפול בקהילה. כמו כן, מקיימת חסות הנוער מערך ליווי ותמיכה עבור בוגריה עם סיום שהותם במעונות על מנת לסייע בהשתלבותם המחודשת בקהילה וחזרתם לחיים עצמאיים בהצלחה. תחומי אחריות חסות הנוער: הנהלת חסות הנוער אחראית על קביעת מדיניות, פיקוח ובקרה על מכלול השירותים הניתנים במעונות, בכפוף להוראות חוק הנוער שפיטה, ענישה ודרכי טיפול ותקנותיו ובהלימה למדיניות ותפיסות העבודה של משרד הרווחה והשירותים החברתיים. לרשימת מסגרות חסות הנוער: מעונות">https://www.gov.il/he/Departments/DynamicCollectors/molsa-youth-sponsorship-frames?skip=0">מעונות רשות חסות הנוער

הפניה למעונות רשות חסות הנוער: הפניה למעונות חסות הנוער יכולה להתקיים על ידי שני גורמים:

  1. לשכות הרווחה ברשויות המקומיות – עו"ס חוק נוער (טיפול והשגחה) או עו"ס ברשו"מ לאחר החלטת ועדת תכנון טיפול והחלטה
  2. שירות מבחן לנוער- קצין מבחן לנוער/מעצרים (חוק הנוער שפיטה ענישה ודרכי טיפול)
כל הפניות לחסות הנוער מגובות בצו בימ"ש לנוער או בהחלטת ועדת תכנון טיפול והחלטה, בהתאם לחוק.

אוכלוסיית בני הנוער המטופלים ברשות חסות הנוער כוללת את הקבוצות הבאות:

  1. בני נוער עוברי חוק המופנים על פי חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) התשל"א–1971- חוק זה מקנה לבית המשפט סמכות להטיל על נערים אלו צו מעון נעול, צו מעון, צו הסתכלות, פיקוח בתנאי מגורים, חלופות למעצר וצווים נוספים המורים על החזקתם במעון חסות הנוער.
  2. בני נוער המופנים על פי חוק הנוער (טיפול והשגחה) התש"ך–1960- חוק זה מקנה לבית המשפט סמכות להטיל על נערים אלו צו מעון נעול, צו מעון, צו אבחון והסתכלות ועוד. צו זה מקנה מתוקף להחלטת וועדת תכנון טיפול והחלטה המתקיימת ברשות המקומית, וועדה זו מחליטה על השמה חוץ ביתית. למעונות חסות הנוער הוועדה תפנה נערים שכל ניסיונות ההשמה ודרכי הטיפול הקודמות של הנער/ה לא צלחו ובשל היעדר מוטיבציה ו/או התנגדות לטיפול.
  3. בני נוער חסרי קורת גג הזקוקים לסיוע בזמן משבר.
  4. בוגרי מעונות חסות הנוער זכאים ליווי ייעודי למשך כשנתיים או עד הגיעם לגיל 24.

משך השהות של בני הנוער במעונות חסות הנוער נקבע על פי מספר קריטריונים:

  • תוכנית הטיפול הנקבעת לנער/ה
  • התקדמות התהליך הטיפולי
  • ועדות תקופתיות הנערכות במעון
  • החלטת בית משפט
בני נוער המושמים במעונות רשות חסות הנוער מתוקף צו טיפול והשגחה, ישהו במעונות החסות לא יאוחר מגיל 18. במקרים חריגים בהתאם להמלצת צוות הטיפול במעון, בקשת הנער/ה ואישור הפיקוח במחוז ולאחר מכן אישור מטה רשות חסות הנוער- תוארך ההשמה לפרק זמן נוסף לצורך השלמת התהליך הטיפולי/חינוכי במעון. בנוסף, בני הנוער המושמים במעונות חסות הנוער מתוקף צו ענישה, שפיטה ודרכי טיפול, ישהו במעונות החסות לא יאוחר מגיל 21 ובלבד שהעברה נעשתה בהיותם קטינים.

השירות ניתן ע״י:

מעון רמת טבריה
שירותים נוספים בסניף:

מרכז אבחוני קצר מועד (גגון לשעבר)

מקלט חירום
התמכרויות
+2

בית לחיים לדרי רחוב

דיור מוסדי
מחוסרי בית

קלט חירום לדרי רחוב

מקלט חירום
+1
מחוסרי בית

הוסטל טיפולי-שיקומי-תעסוקתי לדרי רחוב

הוסטל
+4
מחוסרי בית

מעונות פנימייה לאנשים עם מוגבלות

הוסטל
+1
אזרחים ותיקים
+3

פנימיות

חינוך
+2
הגיל הרך
+2

קייטנות לילדים עם מוגבלות

סיוע לבני משפחה מטפלים
+2
צעירים
+3

נופשונים לילדים ולבוגרים עם מוגבלויות

נופשונים
+1
מבוגרים
+4

רמת טבריה בעמ-ר.חיפה

מסגרות דיור
+1
בעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית

כל שירות ממפה מגוון של שירותים ומענים חברתיים שהמדינה, ארגונים וגופים שונים מעמידים לרשותינו, האזרחים. בעזרת סינון, חיפוש ושיטוט במפה ניתן לגלות בדיוק מי יוכל לעזור לך.

המערכת כרגע בגירסת בטא - חלק מהמידע יכול להיות חסר או לא מדויק.

כל זכות בע"מ (חל"צ), אינה אחראית לתוכן המוצג באתר. המידע באתר הוא כללי, ברובו מוזן בהדרגה ממקורות שונים בצורה אוטומטית, ואינו בהכרח מלא, מדויק, עדכני וכיו"ב. השימוש באתר הוא באחריות המשתמשים בלבד. למידע נוסף ראו הסבר על מדיניות האתר.

פיתוח, עיצוב ושותפות בניהול מוצר: אדם קריב, מושון זר-אביב ומור רובינשטיין, While True Industries.

אודותהוסיפו שירות חסרשותפים הצהרת נגישות צרו קשרמפת אתר
רשות חסות הנוער / מעון רמת טבריה / חיפה | כל שירות