א.ד.נ.מ

נוף הגליל - דגנית 26

מעון יום שיקומי לפעוטות עם מוגבלות

מעון יום שיקומי בקהילה לפעוטות עם מוגבלות בגיל חצי שנה עד 3, העונים לדרישות המפורטות בחוק מעונות יום שיקומיים.

מהות השירות:

השירות מתאים עבור:

תנאים לקבלת השירות:

מעון יום שיקומי בקהילה לפעוטות עם מוגבלות בגיל חצי שנה עד 3, העונים לדרישות המפורטות בחוק מעונות יום שיקומיים.

מעון יום שיקומי מעון יום שיקומיי פועל על פי חוק">https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/278_001.htm">חוק מעונות יום שיקומיים שבא להבטיח לפעוטות עם מוגבלות מסגרת חינוכית וטיפולית נאותה.

 • השירותים הניתנים: פעוט/ה עם מוגבלות זכאי/ת לפי הוראות החוק לטיפול, לחינוך, להסעה ולליווי בהסעה.
 • מיקום המעון: ההשמה למעון תהיה קרוב ככל האפשר למקום מגורי הפעוט/ה.
 • תוכנית טיפול אישית: הצוות במעון היום השיקומי יקבע תוכנית טיפול אישית לכל פעוט/ה עם מוגבלות במעון היום השיקומי . שעות הטיפול הן על פי הקבוע בחוק (ראו: תקנות">https://www.nevo.co.il/law_word/Law01/500_002.doc">תקנות מעונות יום שיקומיים). כמו כן, ניתן שירות פסיכו-סוציאלי לבני המשפחות של הפעוטות.
רשימת מעונות היום השיקומיים בפריסה ארצית מופיעה בטפסים וקישורים מטה. חלופה למעון יום שיקומי פעוטות שנמצאו זכאים למעון יום שיקומי, ואולם אינם יכולים לשהות בו בשל סיבה רפואית , יקבלו אישור לחלופה למעון. במסגרת החלופה מאושרת סייעת לבית הפעוט/ה על פי שעות הפעילות של המעון, כשהפעוט/ה מקבל/ת את טיפול מקצועות הבריאות במסגרות בקהילה.

על ההורים לפנות באופן עצמאי למחלקה לשירותים חברתיים הסמוכה למקום מגוריהם, עם אסמכתאות רפואיות התפתחותיות אודות הפעוט.העובד/ת הסוציאלי/ת במחלקה לשירותים חברתיים מעביר/ה לוועדת השמה במחוז את הדוחות והאישורים הבאים, לפי הצורך ובהתאם לסוג המוגבלות, כפי שנמסרים על-ידי הורי הילד/ה:

 • דו"ח אבחון של מכון מוכר להתפתחות הילד.
 • דו"ח אבחון של ועדת אבחון הקובע כי לפעוט/ה יש מוגבלות שכלית.
 • דו"ח סוציאלי מקיף אודות הפעוט/ה ובני משפחתו/ה.
 • אישור המוסד לביטוח לאומי על זכאות הפעוט/ה לגמלת ילד נכה.
 • דו"ח רפואי-התפתחותי המעיד שלפעוט/ה יש מוגבלות בהתאם לאחד או יותר מהסעיפים שפורטו בסעיף "קהל היעד".
 • כל דו"ח אחר שיידרש.

מעונות היום מיועדים ל:

השהות במעון היא מגיל קליטת הפעוט/ה ועד סיום שנתון גיל שלוש.

 • על ההורים להשתתף בתשלום עבור המעון, בהתאם לטבלת השתתפות הורים במעון יום שיקומי, המפורט בטבלה.
 • הטיפולים">http://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%205-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%A0%D7%9B%D7%99%D7%9D/taarif_5.6%D7%90.pdf">טבלה.
 • הטיפולים שקופות החולים מחויבות לתת לפעוט/ה, ניתנים במימון ישיר של הקופה המבטחת, ללא תוספת תשלום של ההורים.
 • דרגת ההשתתפות, שנקבעת במחלקה לשירותים חברתיים על פי ההכנסות, ניתנת לשינוי רק אם חלים שינויים במהלך השנה בסטטוס האישי של ההורים, במספר הנפשות במשפחה, או במצב הכלכלי של המשפחה.

השירות ניתן ע״י:

שירותים נוספים בסניף:

מעון יום אדנמ +12

רווחה
+1
בעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית

שירותי שיקום בדיור (הוסטלים) לנכי נפש בקהילה

תעסוקה מיוחדת
+1
זכאי סל שיקום
+1

שירותי שיקום בדיור (דיור מוגן) לנכי נפש בקהילה

הוסטל
+2
מתמודדי נפש

דירות בקהילות ייחודיות לאנשים עם מוגבלות

כישורי חיים
+2
אזרחים ותיקים
+3

קבוצות עבודה - מח"ר (מפעלים חברתיים רווחיים) תעשייתי

תעסוקה מיוחדת
+1
מבוגרים
+2

שילוב בתעסוקה נתמכת בקהילה לאנשים עם מוגבלויות

תעסוקה מיוחדת
+2
מבוגרים
+2

מרכזי יום לבני 21 עם מוגבלות

תעסוקה מיוחדת
+2
מבוגרים
+2

מעונות פנימייה לאנשים עם מוגבלות

הוסטל
+1
אזרחים ותיקים
+3

מרכזי הדרכה, ייעוץ וטיפול בתחום המיני-חברתי ובמצבי משבר

חינוך מיני
+2
בני משפחה מטפלים
+2

אומנה

אימוץ ואומנה
הורים אומנים
+3

בתי אבות לאזרחים ותיקים עצמאים ותשושים

סיוע כספי
+1
אזרחים ותיקים

נופשונים לילדים ולבוגרים עם מוגבלויות

נופשונים
+1
מבוגרים
+4

אומנה לילדים וצעירים עם מוגבלות

אימוץ ואומנה
מוגבלויות
+3

כל שירות ממפה מגוון של שירותים ומענים חברתיים שהמדינה, ארגונים וגופים שונים מעמידים לרשותינו, האזרחים. בעזרת סינון, חיפוש ושיטוט במפה ניתן לגלות בדיוק מי יוכל לעזור לך.

המערכת כרגע בגירסת בטא - חלק מהמידע יכול להיות חסר או לא מדויק.

כל זכות בע"מ (חל"צ), אינה אחראית לתוכן המוצג באתר. המידע באתר הוא כללי, ברובו מוזן בהדרגה ממקורות שונים בצורה אוטומטית, ואינו בהכרח מלא, מדויק, עדכני וכיו"ב. השימוש באתר הוא באחריות המשתמשים בלבד. למידע נוסף ראו הסבר על מדיניות האתר.

פיתוח, עיצוב ושותפות בניהול מוצר: אדם קריב, מושון זר-אביב ומור רובינשטיין, While True Industries.

אודותהוסיפו שירות חסרשותפים הצהרת נגישות צרו קשרמפת אתר
מעון יום שיקומי לפעוטות עם מוגבלות / א.ד.נ.מ / נוף הגליל | כל שירות