א.ד.נ.מ

נוף הגליל - דגנית 26

אומנה לילדים וצעירים עם מוגבלות

משפחה אומנת הדואגת לצרכיהם הפיזיים, הרגשיים, ההתפתחותיים והחינוכיים של ילדים וצעירים עם מוגבלות, בהתאם לתוכנית טיפולית ותוך שמירת קשר עם הוריהם הביולוגיים, במידת האפשר, על פי חוק אומנה לילדים.

מהות השירות:

פרטי התקשרות:

תנאים לקבלת השירות:

משפחה אומנת הדואגת לצרכיהם הפיזיים, הרגשיים, ההתפתחותיים והחינוכיים של ילדים וצעירים עם מוגבלות, בהתאם לתוכנית טיפולית ותוך שמירת קשר עם הוריהם הביולוגיים, במידת האפשר, על פי חוק אומנה לילדים.

משפחת אומנה היא הדגם הקרוב ביותר למשפחה הטבעית והיא המסגרת המתאימה ביותר לילדים עם מוגבלות שלא יכולים לגדול בבית הוריהם.

 • ההשמה באומנה מתאימה לכל גיל ובעיקר לילדים בגיל הרך ובגיל צעיר.
 • מסגרת טיפולית: משפחת אומנה מהווה מסגרת טיפולית שמטרתה לספק לילדים בית חם, אוירה משפחתית ומעטפת שיקומית-טיפולית.
 • מודל של דמויות בוגרות קבועות ויחסי משפחה תקינים: את המסגרת המשפחתית מנהלים הורים אומנים, המקבלים לביתם ילד/ה נזקק/ת כדי לטפל בו/ה כפי שהורים מטפלים בילדיהם. מה שמאפשר להפנים מודל תקין של יחסים משפחתיים.
 • מעטפת ליווי מקצועית משפחתית - מנחת אומנה: מנחת אומנה מלווה באופן אישי ורציף את הילד, תוך יישום תוכנית הטיפול שנקבעה לו ומעקב אחר מצבו. כמו כן, מלווה ומדריכה את המשפחה האומנת ונמצאת בקשר עם הגורמים המקצועיים בקהילה.
זכויות המשפחה האומנת והילד/ה
 • חוק">https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_358.htm">חוק אומנה לילדים מעגן את זכויותיהם של ילדים באומנה ואת חובת המדינה להבטיח את טובתם וזכויותיהם בהתאם לאמנה בדבר זכויות הילד. זאת מתוך הכרה בפגיעותם הייחודית וזכותם להגנה ולעזרה מיוחדות ומבלי לגרוע מאחריות הוריהם וחובתם ומזכותם להבטיח את טובת ילדיהם וזכויותיהם (סעיף 1 לחוק) החוק על פרקיו השונים קובע את זכויות הילדים וזכויות ההורים, סמכויות האומנים, הדרכים לפיקוח, והבקרה על הגופים שזכו במכרז להפעלת האומנה.
 • חוק">https://www.nevo.co.il/law_html/Law01/501_358.htm">חוק אומנה לילדים קובע, כי משפחת אומנה זכאית לתשלומים שונים במהלך תקופת האומנה, בעיקר עבור כיסוי ההוצאות השונות הכרוכות בהחזקת הילד/ה, לפי צרכיו/ה ובהתאם לתוכנית הטיפול שגובשה בוועדת">https://clickrevaha.molsa.gov.il/Parent-and-Child-Care-Service/product-page/112">וועדת תכנון טיפול והערכה לילדים ובני נוער במצבי סיכון או בועדת">https://clickrevaha.molsa.gov.il/Adult-test-service/product-page/641">ועדת אבחון לילדים עם מוגבלות שכלית התפתחותית.
 • סוגי התשלומים וסכומם נקבעים, בין היתר, בהתאם לגיל הילד, תפקודו, סוג האומנה ותוכנית הטיפול.
הטבות נלוות למשפחה אומנת לילד/ה עם מוגבלות ולילד/ה שלא מקבל/ת גמלת ילד נכה: משפחה אומנת לילד/ה עם מוגבלות (שלא מקבל/ת גמלת ילד נכה רק בשל השילוב באומנה), זכאית לכל ההטבות הניתנות למקבלי גמלת ילד נכה. הטבות אלו כוללות:
 • הנחות בחשבון החשמל - בהתאם לכללי הזכאות להנחה.
 • הטבה בחשבון המים - בהתאם לכללי הזכאות להנחה.
 • הנחה בשרותי בזק - בהתאם לכללי הזכאות להנחה.
 • הנחה בארנונה ומים - בהתאם לכללי הזכאות ברשות המקומית בה מתגוררת המשפחה האומנת, כמו כל משפחה המגדלת ילד עם מוגבלות.
 • תו חניה לנכה ופטור מתשלום אגרת רישוי - בהתאם לכללי הזכאות לתג, לנכים פיזיים בלבד.
 • ימי מחלה לצורך סיוע אישי של הורה לאדם עם מוגבלות, להורים אומנים עובדים.
 • הנפקת תעודת נכה אישית לילד

המשפחות האומנות מיועדות ל:

 • תינוקות, ילדים וצעירים עם מוגבלות במצבי סיכון בגיל לידה עד גיל 21, שלא יכולים לחיות בבית הוריהם ומתאימים להשמה במסגרת משפחתית מיטיבה.
 • בהתאם לצורך, תינתן אפשרות להאריך את השהות באומנה גם מעבר לגיל 21.

משך השהות במשפחה האומנת הוא בהתאם להחלטת ועדת">https://clickrevaha.molsa.gov.il/Adult-test-service/product-page/112">ועדת תכנון, טיפול והערכה, ועדת">https://clickrevaha.molsa.gov.il/Adult-test-service/product-page/641">ועדת אבחון לילדים עם מוגבלות שכלית-התפתחותית או בית המשפט.

סכום ההשתתפות של הורים שיש להם ילד/ה באומנה מחושב על פי הכנסותיהם ובהתאם ל: טבלת">https://www.molsa.gov.il/CommunityInfo/Regulations/SocialRegulations/Documents/%D7%A4%D7%A8%D7%A7%208-%20%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%9C%20%D7%91%D7%99%D7%9C%D7%93%D7%99%D7%9D%20%D7%95%D7%91%D7%91%D7%A0%D7%99%20%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8/taarif8.4.pdf">טבלת השתתפות הוריםתשלום למשפחות אומנה:מרגע השמת הילד בביתם, המשפחה מקבלת תשלום דמי החזקה עבור הילד (דמי ההחזקה מותאמים לצרכי הילד)

השירות ניתן ע״י:

שירותים נוספים בסניף:

מעון יום אדנמ +12

רווחה
+1
בעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית

שירותי שיקום בדיור (הוסטלים) לנכי נפש בקהילה

תעסוקה מיוחדת
+1
זכאי סל שיקום
+1

שירותי שיקום בדיור (דיור מוגן) לנכי נפש בקהילה

הוסטל
+2
מתמודדי נפש

מעון יום שיקומי לפעוטות עם מוגבלות

פעוטון
מוגבלויות
+1

דירות בקהילות ייחודיות לאנשים עם מוגבלות

כישורי חיים
+2
אזרחים ותיקים
+3

קבוצות עבודה - מח"ר (מפעלים חברתיים רווחיים) תעשייתי

תעסוקה מיוחדת
+1
מבוגרים
+2

שילוב בתעסוקה נתמכת בקהילה לאנשים עם מוגבלויות

תעסוקה מיוחדת
+2
מבוגרים
+2

מרכזי יום לבני 21 עם מוגבלות

תעסוקה מיוחדת
+2
מבוגרים
+2

מעונות פנימייה לאנשים עם מוגבלות

הוסטל
+1
אזרחים ותיקים
+3

מרכזי הדרכה, ייעוץ וטיפול בתחום המיני-חברתי ובמצבי משבר

חינוך מיני
+2
בני משפחה מטפלים
+2

אומנה

אימוץ ואומנה
הורים אומנים
+3

בתי אבות לאזרחים ותיקים עצמאים ותשושים

סיוע כספי
+1
אזרחים ותיקים

נופשונים לילדים ולבוגרים עם מוגבלויות

נופשונים
+1
מבוגרים
+4

כל שירות ממפה מגוון של שירותים ומענים חברתיים שהמדינה, ארגונים וגופים שונים מעמידים לרשותינו, האזרחים. בעזרת סינון, חיפוש ושיטוט במפה ניתן לגלות בדיוק מי יוכל לעזור לך.

המערכת כרגע בגירסת בטא - חלק מהמידע יכול להיות חסר או לא מדויק.

כל זכות בע"מ (חל"צ), אינה אחראית לתוכן המוצג באתר. המידע באתר הוא כללי, ברובו מוזן בהדרגה ממקורות שונים בצורה אוטומטית, ואינו בהכרח מלא, מדויק, עדכני וכיו"ב. השימוש באתר הוא באחריות המשתמשים בלבד. למידע נוסף ראו הסבר על מדיניות האתר.

פיתוח, עיצוב ושותפות בניהול מוצר: אדם קריב, מושון זר-אביב ומור רובינשטיין, While True Industries.

אודותהוסיפו שירות חסרשותפים הצהרת נגישות צרו קשרמפת אתר
אומנה לילדים וצעירים עם מוגבלות / א.ד.נ.מ / נוף הגליל | כל שירות