המרכז הישראלי לתעסוקה נתמכת בקהילה

כפר סבא - החרושת 4

מ.ישראלי לתעסוקה-נתמ

תעסוקה ניתמכת עבור אוטיסטים

מהות השירות:

השירות מתאים עבור:

בעלי מוגבלות שכלית והתפתחותית
אוטיסטים
אנשים עם מוגבלות פיזית

השירות ניתן ע״י:

המרכז הישראלי לתעסוקה נתמכת בקהילה
מידע על מסגרות רווחה התקבל ממשרד הרווחה והשירותים החברתיים
שירותים נוספים בסניף:

שילוב בתעסוקה נתמכת בקהילה לאנשים עם מוגבלויות

תעסוקה מיוחדת
מוגבלויות

כל שירות ממפה מגוון של שירותים ומענים חברתיים שהמדינה, ארגונים וגופים שונים מעמידים לרשותינו, האזרחים. בעזרת סינון, חיפוש ושיטוט במפה ניתן לגלות בדיוק מי יוכל לעזור לך.

המערכת כרגע בגירסת בטא - חלק מהמידע יכול להיות חסר או לא מדויק.

כל זכות בע"מ (חל"צ), אינה אחראית לתוכן המוצג באתר. המידע באתר הוא כללי, ברובו מוזן בהדרגה ממקורות שונים בצורה אוטומטית, ואינו בהכרח מלא, מדויק, עדכני וכיו"ב. השימוש באתר הוא באחריות המשתמשים בלבד. למידע נוסף ראו הסבר על מדיניות האתר.

אודותשותפים מדיניות האתר צרו קשר