מוסדות ויזניץ בארץ הקודש -

בני ברק - תורת חים 7

רשת הכוללים איגוד מוסדות ויזניץ

מהות השירות:

השירות מתאים עבור:

דוברי אנגלית
בעלי הכנסה נמוכה וקשיים כלכליים
משפחות
החברה החרדית
תלמידי ישיבה

תנאים לקבלת השירות:

השירות ניתן בסניפי הארגון

השירות ניתן ע״י:

מוסדות ויזניץ בארץ הקודש -
מידע נוסף אפשר למצוא בגיידסטאר - אתר העמותות של ישראל
שירותים נוספים בסניף:

דירות בקהילות ייחודיות לאנשים עם מוגבלות

דיור מוסדי

כל שירות ממפה מגוון של שירותים ומענים חברתיים שהמדינה, ארגונים וגופים שונים מעמידים לרשותינו, האזרחים. בעזרת סינון, חיפוש ושיטוט במפה ניתן לגלות בדיוק מי יוכל לעזור לך.

המערכת כרגע בגירסת בטא - חלק מהמידע יכול להיות חסר או לא מדויק.

כל זכות בע"מ (חל"צ), אינה אחראית לתוכן המוצג באתר. המידע באתר הוא כללי, ברובו מוזן בהדרגה ממקורות שונים בצורה אוטומטית, ואינו בהכרח מלא, מדויק, עדכני וכיו"ב. השימוש באתר הוא באחריות המשתמשים בלבד. למידע נוסף ראו הסבר על מדיניות האתר.

אודותשותפים מדיניות האתר צרו קשר